Επικοινωνία

Στοιχεία

Τηλέφωνο:
22 499023

Διεύθυνση:
Λεωφ. Στροβόλου 99, Λευκωσία